AVARIILISTE AUTODE OST

Ostame avariilisi ja vanu sõidukeid

OÜ Refeus on litsenseeritud autolammutus ning omab Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi (nr. 0200), väljastatud Keskkonna ministeeriumi Jäätmeosakonna poolt ning Jäätmeluba (nr. L.JÄ/ 300333), väljastatud Pärnu Keskkonnaameti poolt.
 
Refeus Autolammutus käitleb romusõidukeid vastavalt seadusega ettenähtud nõuetele.

Meie eesmärk on säästa ümbritsevat keskkonda võimaldades kasutatud varuosade jõudmist korduvkasutusse.

avariilised autod
 Auto müümise reeglid
 
Autot saab müüa ainult sõiduki registreerimistunnistuses omanikuna fikseeritud isik.
 
Müüja peab kindlustama, et müüdaval sõidukil pole piiranguid. Piirangutega sõidukit
   ei osteta.
 
Auto müümisel on vaja Müüja isikut tõendavat dokumenti ja sõiduki
   registreetimistunnistust.
 
Tehingu sooritamiseks täidetakse ostu-müügileping, mille üks allkirjastatud pool jääb
   auto Müüjale ja teine OÜ Refeusele.
 
OÜ Refeus väljastab Müüjale lammutustõendi. Lammutustõendi alusel saab Müüja
   sõiduki registrist kustutada.
 
Kui Müüja ei soovi ise sõidukit registrist kustutada, siis jääb sõiduki
   registreerimistunnistus OÜ Refeusele.

Hinna määramine
 
Avariiliste autode ja vanade romude hinnad on kokkuleppelised.

Auto eest makstav hind sõltub järgmistest teguritest:
Kõrvaldamisele kuuluvate sõidukite (vanade romude) hind sõltub metalli turuhinnast.